Aktualizacja list

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy aktualizację list rankingowych do II edycji projektu.

Aktualizacja list została nastąpiła ze względu na błąd w poprzedniej wersji zestawienia. W wyniku aktualizacji została naniesiona zmiana na liście rankingowej kobiet.

Więcej

Posiedzenie KOW

Informujemy, że w dniu 27.10.2018 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków (Biznesplanów)

Więcej

Wyniki rekrutacji w ramach II naboru do projektu

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy wyniki rekrutacji w ramach II naboru do projektu – listy osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu, listy osób rezerwowych oraz listy osób niezakwalifikowanych do projektu.

W najbliższych dniach skontaktujemy się telefonicznie z Państwem celem ustalenia terminu spotkania Continue reading

Więcej

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Informujemy, że z dniem 06.10.2017 r. rekrutacja do projektu została zakończona. Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna w ramach I etapu oceny formularzy zgłoszeniowych. Będziemy Państwa informować o zakończonym etapie oceny.

Więcej

Termin składania Biznesplanów – I edycja

Szanowni Państwo,

informujemy iż od 09.10.2017r. do 20.10.2017r. do godziny 16.00 przyjmować będziemy dokumenty niezbędne do ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dokumenty te obejmują:

  1. Zalacznik_nr_11_Wniosek_o_przyznanie_bezzwrotnego_finansowego_wsparcia
  2. Zalacznik_nr_12_Wzór_biznesplanu wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym
  3. Zalacznik_nr_15_Wniosek_o_przyznanie_finansowego_wsparcia_pomostowego
  4. Dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i Continue reading
Więcej