Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /strony_projektowe/lubelskafabryka_6.2017/wp-content/plugins/siteorigin-panels/inc/styles-admin.php on line 392

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /strony_projektowe/lubelskafabryka_6.2017/wp-content/plugins/siteorigin-panels/inc/styles-admin.php:392) in /strony_projektowe/lubelskafabryka_6.2017/wp-content/themes/Untitled/functions.php on line 4

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /strony_projektowe/lubelskafabryka_6.2017/wp-content/plugins/addon-so-widgets-bundle/cmb/init.php on line 746
Harmonogram działań - Lubelska fabryka przedsiębiorczości

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/lubelskafabryka_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 853

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/lubelskafabryka_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 853

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/lubelskafabryka_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 853

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/lubelskafabryka_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 853

Projekt obejmuje poniższe etapy realizacji:

I. REKRUTACJA

 1. NABÓR ZGŁOSZEŃ wypełniony i podpisany formularz należy złożyć osobiście w biurze projektu, pocztą, faxem, kurierem, bądź elektronicznie.
 2. DWUETAPOWA OCENA WNIOSKÓW:
  1. OCENA FORMALNA - weryfikacja kompletności i sposobu wypełnienia dokumentacji oraz sprawdzenie czy kandydat spełnienia wszystkie kryteria uczestnictwa.
  2. OCENA MERYTORYCZNA - ocena krótkiego opisu planowanej działalności gospodarczej:
   1. opis działalności gospodarczej z uwzględnieniem sektora gospodarki,
   2. kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności,
   3. racjonalność i efektywność kosztu,
   4. charakterystyka klientów/ odbiorców/ kontrahentów,
   5. charakterystyka konkurencji,
   6. stopień przygotowania przedsięwzięcia do realizacji.
 3. WERYFIKACJA PREDYSPOZYCJI DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (element obowiązkowy) - rozmowy kwalifikacyjne i testy prowadzone przez doradcę zawodowego. Oceniane będą:
 • cechy osobowościowe,
 • poziom motywacji,
 • samodzielność,
 • przedsiębiorczość,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętności planowania i analitycznego myślenia,
 • sumienność.

II. DORADZTWO

Doradztwo jest udzielone w zakresie planowania działalności gospodarczej. Odbędą się spotkania indywidualne (średnio 8h/os., nie mniej niż 6h/os.; 1spotk. = 2h)

Obligatoryjnym elementem jest diagnoza zakresu pomocy, jakiej należy udzielić uczestnikowi projektu – diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych, dobór odpowiednich metod naucznia do konkretnego uczestnika projektu (2h.os.).

III. SZKOLENIE

Szkolenia umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia własnej działalności gospodarczej realizowane jako konsultacje tematyczne lub indywidualna pomoc ad hoc. Zajęcia w 12 grupach po 10os. (średnio 5dni x 6h/dzień; łącznie ok. 30h/gr.).

Możliwość zwolnienia z udziału we wsparciu szkoleniowym w przypadku złożenia przez uczestnika projektu zaświadczenia potwierdzającego odbycie (w ostatnich 3 latach) analogicznych szkoleń lub os. których doświadczenie, wiedza oraz umiejętności nie wymagają dodatkowego szkolenia.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie
 • podst. marketingu
 • prawo pracy
 • prawo podatkowe
 • praktyczną wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • przepisy BHP
 • prawo handlowe
 • zagadnienia z prawa cywilnego związane z prowadzeniem DG
 • wdrażanie i obsługę programów użytkowych związanych z prowadzeniem DG
 • sporządzanie biznesplanów
 • kwestie związane z poprawą rentowności poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu
 • inne tematy niezbędne dla uczestników projektu z zakresu przygotowania i prowadzenia DG

Frekwencja:

 • na doradztwie 100%
 • a szkol. 80%

Dla uczestników projektu przewidziany jest: zwrot kosztów dojazdu, catering, materiały szkoleniowe.

Etap zakończy się wydaniem przez Beneficjenta UP zaświadczeń/ certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu oraz doradztwie.

IV. BEZZWROTNA DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

120osób, które ukończyły wsparcie szkol.-doradcze (w 2-óch edycjach), przygotuje:

■ wniosek o udzielenie wsparcia finans. (wg zał.1)

■ biznesplan na 2 lata DG (wg zał. 5)

■ harmonogram rzeczowo-finansowy.

Kwota bezzwrotnej dotacji wynosi 23 300 zł.

Dokumenty zostaną ocenione wg zasad bezstronności, jawności, rzetelności, przejrzystości i równości szans, w tym płci oraz formalnych (kompletność biznesplanu) i merytorycznych:

I) Pomysł na biznes 20 pkt
II) Potencjał Wnioskodawcy 15 pkt
III) Opłacalność i efektywnosć ekonom.przedsięzwięcia 20 pkt
IV) Operacyjność i kompletność 5 pkt

Po pozytywnej ocenie dok. wymagane:

 • podpisanie z uczestnikiem projektu Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i wydanie zaświadczenia de minimis,
 • złożenie zabezpieczenia,
 • zarejestrowanie firm w CEIDG na terenie województwa lubelskiego: wypłata dotacji (do 23 300zł/os.)
 • zobowiązanie do:
 • prowadzenia DG przez min. 12 m-cy
 • dokonania zakupu towaru i usług zgodnie z biznesplanem
 • rozliczenia środków
 • wniesienia środków własnych na założenie DG min. 2% dotacji
 • zwrotu środków w przypadku wykorzystania ich niezgodnie z biznesplanem
 • info o statusie prowadzonej DG.

V. WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE

Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego w wysokości 1850zł/m-c przez pierwszych 6 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie Umowy o udzieleniu wsparcia finans.

Osoby zainteresowane wraz z biznesplanem złożą wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego z oświadczeniami i opisem m.in.:

 • prowadzonej DG,
 • celów planowanych do zrealizowania wykorzystaniem środków finansowych,
 • planowanej daty korzystania ze wsparcia,
 • wnioskowanego zakresu wsparcia,
 • analizy bieżącej sytuacji firm,
 • prognozy na 12 m-cy.

Przeznaczenie środków ze wsparcia pomostowego: pokrycie niezbędnych opłat ponoszonych przez uczestnika projektu bez względu na poziom przychodów (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, koszty wynajmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa). Wsparcie pomostowe wypłacane jest uczestnikom projektu w miesięcznych ratach. Warunkiem wypłaty 1-szej raty jest podpisanie umowy, wypłata kolejnych rat po udokumentowaniu przez uczestnika projektu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

VI. POMOSTOWE WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE

Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego (średni koszt/os. wynosi 2500zł). Wsparcie specjalistyczne służące rozwiązywaniu konkretnych problemów uczestnika projektu. Realizowane przez cały okres prowadzenia DG w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.