Na dokumenty rekrutacyjne składają się:

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne można otrzymać także w Biurze projektu. Dokumenty przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Dokumenty należy dostarczyć do nas w wersji papierowej osobiście lub wysłać pocztą/kurierem  w wyznaczonym terminie na adres: Biuro Projektu „Lubelska fabryka przedsiębiorczości” ul.Sowińskiego 16a, 20-040 Lublin.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą w następnych etapach wypełniały pozostałe dokumenty związane z aplikowaniem o środki finansowe i wparcie pomostowe: