Posiedzenie KOW

Informujemy, że w dniu 27.10.2018 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków (Biznesplanów)