Aktualizacja list

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy aktualizację list rankingowych do II edycji projektu.

Aktualizacja list została nastąpiła ze względu na błąd w poprzedniej wersji zestawienia. W wyniku aktualizacji została naniesiona zmiana na liście rankingowej kobiet.