UWAGA – aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych – dotyczy II edycji

Szanowni Państwo, informuję, że z dniem 14 grudnia 2017 r. obowiązują nowe wersję 3 dokumentów rekrutacyjnych:

  • Regulamin przyznawania środków finansowych
  • Załącznik nr 12 Wzór_biznesplanu
  • Załącznik nr 15 Wniosek_o_przyznanie_finansowego_wsparcia_pomostowego

Proszę uwzględnić nowe wzory (załącznik 12 i 15) przy tworzeniu biznesplanów. Proszę o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych. Zmiany nastąpiły w zakresie możliwych form zabezpieczenia oraz wymagań dotyczących poręczycieli. Ponadto doprecyzowane zostały zapisy w zakresie niektórych kosztów kwalifikowanych.