Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat modelu biznesowego Lean Canvas

Podczas, gdy my kończymy tworzyć dokumentację rekrutacyjną zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat modelu biznesowego Lean Canvas. Jest to szablon, który skupia się na poszukiwaniu właściwych problemów i potrzeb, na których warto budować przyszły biznes.

http://productlabs.co/lean-canvas-model-biznesowy-na-kartce-a4/