Marzec 2017

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek z dniem 01 marca 2017 r. rozpoczyna realizację projektu „Lubelska fabryka przedsiębiorczości” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Zapraszamy do zapoznania się z projektem.